Fordi barndommen ikke kan gøres om...

Børn skal passes, men de skal også trives, lege og udvikle sig imens. Børn har ret til at møde voksne som interesserer sig for dem og holder sig opdateret på ny faglig viden. 

Børn går i vuggestue og senere i børnehave og skole. De kommer for at  udvikle sig og lære at indgå i et fællesskab med andre børn og voksne.

Personalet i LandLykke har en dyberegående opgave, der handler om omsorg, socialisering, læring og dannelse. 

Personalet i vores Institution er rustet til sit ansvar. Fra det øjeblik, det lille barn modtages, skabes der mellem den voksne og barnet og barnet og andre børn en relation, som gennem planlagte udviklingsforløb og pædagogiske aktiviteter skal få barnet til at trives og blive parat til at møde verden. En verden, hvor den nære relation er vigtig.

Dette er grundlaget for, at vi vægter, at alt personale er selvbeviste og fagligt klædt på til opgaven. 

Personalet bliver klædt fagligt på igennem supervision og vidensdeling mellem pædagoger og medhjælpere. Vi har hele 2015 haft en konsulent udefra til at arbejde med vores værdier, visioner, trivsel og arbejdsglæde. Malene som er ejer og leder af Landlykke har taget en 4 årige Kempler uddannelse som familieterapeut og implemtere denne vinkel i det daglige arbejde.

Vi arbejder tæt sammen og på tværs af vuggestue/børnehave, så alle bliver en del af det pædagogiske arbejde og får et medansvar. På den måde sikre vi også, at barnet bliver set med mange øjne og billedet bliver mere nuanceret :-)  Vi arbejder ud fra ressourcer og ikke begrænsninger.

Der er tilknyttet primær pædagoger/voksne til børnehave og vuggestue, men ved sygdom, ferier og lign. hjælper vi hinanden :-)

Foruden vores faglighed lægger vi også meget vægt på samvær med dyrene på gården. Vi bruger dyrene som et pædagogiske redskab til bla. at give børnene nogle følelsesmæssige og sanselige relationer. Her skal specielt ridning på vores hest fremhæves.

Dyrene giver børnene en sanse og følelsesmæssig oplevelse som ikke fås gennem bøger, papir og menneskelig kontakt. Derfor er dyrene en meget, meget vigtig del af vores hverdag her i "LandLykke". Vi oplever bl.a at børnene i indkøringsfasen har stor glæde af dyrene som fanger deres nysgerrighed og interesse. Og for de større børn handler det mere om den følelsesmæssige relation og den spejling dyrene giver. Dette kan overføres direkte til at øge børnenes selvbevisthed og hvordan de indgår i et fælleskab. 

Vi ønsker samtidig at give børnene en dybere forståelse for, hvor tingene kommer fra. Fx skal vi fodre hønsene, så de lægger æg til os som vi kan spise osv. En vigtig læring om "fra jord til bord" og følelsen af at være betydningsfuld.

I Landlykke er der mulighed for danne venskaber på tværs af alder. Vi sørger dog hele tiden for at børnene bliver udfordret alderssvarende. Vuggestue og børnehave er opdelt således, at de yngste har et trygt og overskueligt læringsmiljø og børnehavebørnene har et kæmpe areal at boldre sig på, bygge huler, klatre, lave bål mm. Vi laver dessuden førskole aktiviteter, så de bliver godt rustet til skolestarten. 

Betingelsen for at ovenstående kan blive til mere end ord er, at vi er hænder nok. Derfor er den højeste prioritet en god normering.

Vores faste personalegruppe er  50/50 uddannede pædagoger og medhjælpere. Der ud over siger vi ja tak til virksomheds-praktikanter i huset som dels giver flere hænder men samtidig kommer med nye øjne og indput til vores pædagogiske praksis.

Vil du vide endnu mere om vores menneskesyn, pædagogik, kultur og daglig praksis, vil vi opfordre dig til at kikke mere under fanen med vores virksomhedsplan, læreplaner, børnemiljøvurdering og vedtægter

Et barn er som en sommerfugl i vinden...

Nogen flyver højre end andre, men alle flyver så godt de kan.

Så hvorfor sammenligne dem ?

Hver af dem er forskellige, specielle og vidunderlige Hjerte