Samarbejde

Vi samarbejder med jammerbugt kommunes PPR. Pædagogisk-Psykologisk-Rådgivning

Vi holder møde med dem 1 gang hvert kvartal, hvor vi har mulighed for at få sparring på  forskellige udfordringer.

Vi kan således sætte ind tidligt, hvis et barn har behov for dette.