LandLykke er godkendt til 25 børn + 2 buffer pladser i alt. Og en mulig åbningstid fra kl 6:30-17:00 mandag til torsdag Fredag 6:30-16:00.

Pladserne på henholdsvis vuggestue og børnehave bliver fordelt alt efter efterspørgsel.  

En god barndom kan aldrig tages fra barnet igen.

Fundamentet bliver bygget op og stabiliseret fra 0-6 år og derfor har barnet brug for at blive set, støttet og vejledt af synlige og nærværende voksne. 

Derfor ser vi en værdi i, at være færre børn og flere voksne, hver dag :-)

En Integreret institution har mange fordele. Som barn får man mulighed for både at lege op og ned ift sin alder. Overgangen fra vuggestue til børnehave bliver ikke så overvældende fordi det er kendte voksne og lokaler. Dog markeres overgangen ved, at børnehavebørnene har egen indgang og får primær ophold i den nye tilbygning på 100 m2. De skal have madpakke med og sidder sammen og spiser i deres hus adskilt fra vuggestuebørnene.   

Som BH barn er det ligeledes vigtigt at have plads og lokaler til fordybelse og vild leg. De har større armbevægelser og begynder at lege rollelege med hinanden. De voksne får en anden betydning end for vuggestuebørnene. De sidste ca. 4-5 mdr inden skolestart, samles de ældste børn, hver dag, hvor vi har skoleforberedende aktiviteter. Vi samarbejder og bygger bro til skolerne, hvor der er overlevering af det enkelte barn og tager på børnehaveklasse besøg.

Vuggestuebørnene har brug for tryghed til at udforske, lære at gå, blive stabil på benene og derfor har de deres primære hus, hvor der er mere ro.

Derfor er Legepladsen ligeledes opdelt, så alle har legeområder, der er aldersvarende.

Vi ser dog en kæmpe værdi og fordel i at blande vores børnegruppe på tværs og vil gøre dette når det giver mening og i pædagogiske øjemed. Dette er en af fordelene ved at være integreret institution.

Vi har plads til alle børn, med hver deres individuelle personlighed og behov.