HVORFOR VÆLGE OS

Fordi barndommen ikke kan gøres om…

Børn skal ikke bare passes. Børn skal trives, lege og udvikle sig i værdifulde og meningsskabende børnemiljøer. Børn skal mødes af voksne, som er nærværende, interesserer sig for dem og holder sig opdateret på ny faglig viden, således de aktivt kan skabe rammerne for den positive udvikling hos, hvert barn i det større børnefællesskab.

Børn går i vuggestue og senere i børnehave og skole. De kommer for at udvikle sig og lære at indgå i et fællesskab med andre børn og voksne.

Personalet i LandLykke har en dyberegående opgave, der handler om omsorg, socialisering, læring og dannelse.

Personalet i vores Institution er rustet til sit ansvar. Fra det øjeblik, det lille barn modtages, skabes der en stærk relation mellem den voksne og barnet og barnet og andre børn. I relationen med andre og gennem planlagte udviklingsforløb og pædagogiske aktiviteter bygges, der et stærkt og stabilt fundament, som gør barnet parat til at møde verden. En verden, som stiller krav til den enkelte ift, at kende sit eget værd i samværd med andre.

Dette er grundlaget for, at vi vægter, at alt personale er selvbeviste og fagligt klædt på til opgaven.

Personalet bliver klædt fagligt på igennem supervision og vidensdeling mellem pædagoger og medhjælpere. Vi arbejder bevidst og dynamisk med vores værdier, visioner, trivsel og arbejdsglæde.

Malene som er ejer og leder af Landlykke, har taget en 4 årige familieterapeut uddannelse på Kempler instituttet og er uddannet Coach og hun implemtere denne vinkel i det daglige arbejde med både børn og voksne.

Vi arbejder tæt sammen og på tværs af vuggestue/børnehave, så alle bliver en del af det pædagogiske arbejde og får et

medansvar. På den måde sikre vi også, at barnet bliver set med mange øjne og billedet bliver mere nuanceret 🙂 Vi arbejder ud fra ressourcer og ikke begrænsninger.

 

Der er tilknyttet primær pædagoger/voksne til børnehave og vuggestue, men ved sygdom, ferier og lign. hjælper vi hinanden 🙂

Foruden vores faglighed lægger vi også meget vægt på samvær med dyrene på gården. Vi bruger dyrene i vores pædagogiske praksis til bla. at give børnene nogle følelsesmæssige og sanselige relationer.

Dyrene giver børnene en sanse og følelsesmæssig oplevelse, som ikke fås gennem bøger, papir og menneskelig kontakt. Derfor er dyrene en meget, meget vigtig del af vores hverdag her i “LandLykke”. Vi oplever bl.a at børnene i indkøringsfasen har stor glæde af dyrene, som fanger deres nysgerrighed og interesse. For de større børn handler det mere om den følelsesmæssige relation og den følelsesmæssige spejling dyrene giver. Dette kan overføres direkte til at øge børnenes selvbevisthed og hvordan de indgår i et fælleskab.

Vi ønsker samtidig at give børnene en dybere forståelse for, hvor tingene kommer fra. Fx skal vi fodre hønsene, så de lægger æg til os som vi kan spise osv. En vigtig læring om “fra jord til bord” og følelsen af at være betydningsfuld og have ansvar.

I Landlykke er der mulighed for danne venskaber på tværs af alder. Vi sørger dog hele tiden for at børnene bliver udfordret alderssvarende, idet vi altid arbejder udfra barnets nærmeste udviklingszone. Vuggestue og børnehave er primært opdelt i hver deres afdeling, men vi kan åbne og lukke rum efter børnegruppe og behov. Så selvom vi har 400m2 er det muligt at skabe nærværende og mindre læringsrum på tværs.

Vi læner os op ad nyeste forskning, som blandt andet siger, at børn trives og lære bedst i små institutioner. Barnet bliver set, hørt og forstået i et mindre miljø, hvor nærvær, små grupper børn og nok voksne er i højsædet.

Betingelsen for at ovenstående kan blive til mere end ord er, at vi er hænder nok. Derfor er Landlykkes højeste prioritet, en god normering. En normering på gulvet, som er der, hvor de gør en forskel for børnene.

Vores faste personalegruppe er 70/30 uddannede pædagoger og medhjælpere. Der ud over
siger vi ja tak til virksomheds-praktikanter i huset, som dels giver flere hænder, men samtidig kommer med nye øjne og indput til vores pædagogiske praksis. 

Vil du vide endnu mere om vores menneskesyn, børnemiljø, pædagogik, kultur og daglig praksis, vil vi opfordre dig til at kikke mere under fanen med vores virksomhedsplan, læreplaner og vedtægter.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere