OM LANDLYKKE

LandLykke er en integreret institution, som er godkendt til 58 børn.

Barndommen kan aldrig gøres om. 

Fundamentet bliver bygget op og stabiliseret fra 0-6 år og derfor har barnet brug for at blive set, støttet og guidet af synlige og nærværende voksne i et mindre miljø. 
Derfor ser vi en værdi i, at være færre børn og flere voksne hver dag 🙂

Så selvom vi er godkendt til 58 børn, så har vi valgt kun at køre med et gennemsnit på 16 børn i vuggestue og 32 børn i børnehaven netop pga vores ovenstående værdier. Hvilket også understøttes af den nyeste forskning som kan læses i Jyllandsposten.

En integreret institution har mange fordele. Som barn får man mulighed for både at lege op og ned ift sin alder. Overgangen fra vuggestue til børnehave bliver en naturlig overgang og ikke så overvældende, fordi det er kendte voksne og lokaler.

Landlykkes 400m2 er inddelt i multifunktionelle rum, som kan åbnes og lukkes efter behov. Vi er primært opdelt i bh og vug afdeling, men vi ser dog en kæmpe værdi og fordel i at blande vores børnegruppe på tværs og vil gøre dette, når det giver mening i pædagogiske øjemed og kan benytte forskellige rum til fordybelse med en børnegruppe.

Ellers er vi opdelt i en vuggestue og en børnehave afdeling med hver sin indgang. Døren imellem bh og vug afdeling er dog åben om eftermiddagen, hvor vi slår os sammen ca kl 15:45.

Som børnehavebarn er det vigtigt, at have plads og lokaler til fordybelse og leg. De har større armbevægelser og begynder at lege rollelege med hinanden. De voksne får en anden betydning end for vuggestuebørnene.

Vuggestuebørnene har brug for tryghed til at udforske, lære at gå, blive stabil på benene, og derfor har de deres primære afdeling, hvor der er plads til dette.

Legepladsen ligeledes opdelt, så alle har legeområder, der er aldersvarende.

Fra april det år barnet fylder 6 år samles alle byens førskolebørn på Aabybro og friskolerne. Her bliver børnene samlet og rystet sammen. Pædagogerne observerer dannelsen af nye gode relationer, og fordeler herfra børnene i deres kommende klasser. Derfor har det ingen betydning, om barnet kommer fra en lille eller stor årgang. I de 6 førskole-måneder dannes nye relationer, og der arbejdes med skoleforberedende aktiviteter.

Landlykkes fornemmeste opgave er, at sende vores førskolebørn afsted med et stabilt og stærkt fundament. Med en rygsæk fyldt med tro på sig selv og et kendskab til eget følelsesliv, så de kan sætte naturlige grænser og indgå i det sociale fællesskab på en sund og naturlig måde. Så kommer alt det andet af sig selv.
Vi har plads til alle børn, med hver deres individuelle personlighed og behov.

 

Filosofien bag Landlykke

Noget der ligger mig meget på sinde er, at fortælle om de kvaliteter et mindre læringsmiljø har, og hvorfor jeg har valgt at konstruerer Landlykke, som jeg har.
Hvad er fordelene ved et mindre miljø?

Jeg bruger gerne billedsprog og sammenligner ofte menneskers udvikling med et træ (deraf min illustration af det unikke kernetræ)


Når et barn fødes (frø) har det brug for tryghed, kærlighed og næring for at vokse og spire. Det skal udvikle stærke rødder, som kan stå sikkert i alt slags vejr.

Rødderne bliver stærke ved at blive mødt, hørt og anerkendt. Ved at barnet kan spejle sig i omgivelserne, og på den måde lære om egne og andres følelser, grænser, og måder at indgå i et fællesskab på. Alt imens man hviler i sig selv (kernen).

I et mindre miljø med nok voksne rollemodeller (som er selvbevidste) er det muligt at blive set, mødt og anerkendt, som den person man er.

Det er ligeledes muligt at få guidens og vejledning i, hvordan man udtrykker og håndterer følelser, afvisninger og invitationer sammen med jævnaldrende, som også skal lære.

 

Rødderne bliver stærke ved at blive mødt, hørt og anerkendt. Ved at barnet kan spejle sig i omgivelserne, og på den måde lære om egne og andres følelser, grænser, og måder at indgå i et fællesskab på. Alt imens man hviler i sig selv (kernen).

I et mindre miljø med nok voksne rollemodeller (som er selvbevidste) er det muligt at blive set, mødt og anerkendt, som den person man er.

Det er ligeledes muligt at få guidens og vejledning i, hvordan man udtrykker og håndterer følelser, afvisninger og invitationer sammen med jævnaldrende, som også skal lære.


Forestil dig, at du ønsker dig en skov med store stærke træer i din have. Træer som står sikkert med sit rodnet og som strækker sine grene op og ud imod lyset.
Hvis du vælger at plante MANGE træer tæt på hinanden, og lader dem vokse. Hvilken træer vil du så få?

Spinkle, sårbare, skæve træer som pga. mangel på plads, lys og næring. Sådanne træer vælter nemt i stormvejr.

Hvis du derimod plantede færre træer med god plads imellem, så ville disse træer udvikle sig til træer, hvis kerne og rodnet, er stærke og sunde. De vil kunne stå fast storm.


Børn har ligesom træer brug for plads, både fysisk og psykisk, for at udvikle et stærk
rodnet og en solid kerne.

De har brug for at blive fortrolige med deres følelser, deres udtryksmåder og deres ”væren” i verden på. De skal som sagt ses og spejles af voksne, som selv er bevidste om deres egen kerne.

Når man i dag, vælger at lave store institutioner, er det af økonomiske årsager, ikke menneskelige. Normeringen i danske institutioner er faldet drastisk, og er efter min mening fatal for vores kommende generation.

Pædagogerne bliver brandslukkere og ikke rollemodeller, som barnet kan spejle sig i. De har ikke tid til de helt nære mellem-menneske relations arbejde, som har så afgørende betydning for barnets udvikling.

Barndommen kan ikke gøres om, og vi skylder vores børn de bedste opvækstbetingelser.Vores børns fundament skal være stærkt og solidt, så de bliver livsduelige voksne, der mestre livets udfordringer. Det kræver at forældre tager et aktivt valg på deres børns vegne. Deraf udspringer min baggrund for at skabe Landlykke.

Forestil dig, at du ønsker dig en skov med store stærke træer i din have. Træer som står sikkert med sit rodnet og som strækker sine grene op og ud imod lyset.
Hvis du vælger at plante MANGE træer tæt på hinanden, og lader dem vokse. Hvilken træer vil du så få?

Spinkle, sårbare, skæve træer som pga. mangel på plads, lys og næring. Sådanne træer vælter nemt i stormvejr.

Hvis du derimod plantede færre træer med god plads imellem, så ville disse træer udvikle sig til træer, hvis kerne og rodnet, er stærke og sunde. De vil kunne stå fast storm.


Børn har ligesom træer brug for plads, både fysisk og psykisk, for at udvikle et stærk rodnet og en solid kerne.

De har brug for at blive fortrolige med deres følelser, deres udtryksmåder og deres ”væren”

i verden på. De skal som sagt ses og spejles af voksne, som selv er bevidste om deres egen kerne.

Når man i dag, vælger at lave store institutioner, er det af økonomiske årsager, ikke menneskelige. Normeringen i danske institutioner er faldet drastisk, og er efter min mening fatal for vores kommende generation.

Pædagogerne bliver brandslukkere og ikke rollemodeller, som barnet kan spejle sig i. De har ikke tid til de helt nære mellem-menneske relations arbejde, som har så afgørende betydning for barnets udvikling.

Barndommen kan ikke gøres om, og vi skylder vores børn de bedste opvækstbetingelser.Vores børns fundament skal være stærkt og solidt, så de bliver livsduelige voksne, der mestre livets udfordringer. Det kræver at forældre tager et aktivt valg på deres børns vegne. Deraf udspringer min baggrund for at skabe Landlykke.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere