INDSKRIVNING

Ved indmeldelse og opskrivning kontakt.

 

Centralgårdsvej 121, 9440 Aabybro.
Mail Institution: landlykke@outlook.com

 

Tlf: Børnehave: 22535829 – Vuggestue: 20811557

 

Ved indmeldelse af sit barn i LandLykke, vil der blive skrevet 
en kontrakt.

 

I har mulighed for at komme på venteliste, så snart I har en terminsdato ved vuggestuebørn.

 

Børnehavebørn som kommer fra andre dagplejere/vuggestuer skrives op ved kontakt.

 

Ventelisten er udarbejdet på månedsbasis og søskende og husets indskrevne vuggestuebørn har fortrinsret, hvis det passer ift. ventelistens vippenomering.

 

Børn udefra bliver skrevet op efter først-til-mølle princippet.

 

Søskenderabat og friplads gives.

 

Udmeldelse kan ske med en måneds varsel senest den 22. i måneden. Juli måned kan ikke opsiges pga ferie. Udmeldelsen skal være skriftlig.

 

Vi tager også børn ind fra de omkringliggende kommuner.

Vi optager først vuggestuebørn fra de er 8 mdr. Der er flere grunde til, at nogle eksperter anbefaler, at børn under 8 måneder ikke bør sendes i vuggestue.

 

Disse grunde inkluderer følgende:

 

1. Følelsesmæssig og social udvikling: Børn i denne alder har brug for intenst omsorg og nærvær fra deres primære omsorgsperson, normalt deres forældre. Ved at tilbringe mere tid sammen med deres primære omsorgspersoner kan børnene udvikle stærke og sunde forhold, der fremmer deres følelsesmæssige og sociale udvikling.

 

2. Særlige behov: Børn under 8 måneder har ofte særlige behov, som kan være svære for vuggestuepersonalet at imødekomme på samme måde som forældrene. Disse behov kan omfatte hyppig amning, regelmæssige lur og generel individuel opmærksomhed.

 

3. Forhøjet risiko for infektioner: På grund af deres umodne immunsystem er børn under 8 måneder mere modtagelige for infektioner og sygdomme.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere